เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลจอหอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอหอ และนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ


เทศบาลตำบลจอหอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอหอ และนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ  ในวันอาทิย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ต้ั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่