วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0105-/1/4 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องเสียงไมค์ ห้องประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อถุงมือหนัง จำนวน ๑๐๐ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ ขนาดใบตัด 14 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างจัดทำแผ่นพับ 3 ตอน 2 หน้า กระดาษอร์ตมัน 130 แกรม 4 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมารถปรับเกรดถนนภายในบ่อขยะ รถบดล้อเหล็ก,รถเกรด รถน้ำ และรถสิบล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อหินคลุก จำนวน 800 ลูกบากศ์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง