วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ทะเบียนนค 6083 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถดับเพลิงทะเบียน ผน 6720 นม. รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมเครีื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านจอหอ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถแบ็คโฮ ทะเบียน ตต 5647 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถขยะทะเบียน 85-5640 นม. รายละเอียดตามTOR กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อถุงมือหนังยาว 12 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง