เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวัน อังคารที่ 24 สิงหาคม 2564


รายงานผู้ป่วยรายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 64 -------------------------------- - ติดเชื้อนอกจังหวัด 129 ราย - ติดเชื้อในจังหวัด 247 ราย -------------------------------- -โชคชัย 64 ราย -ปากช่อง 51 ราย -ครบุรี 38 ราย -จักราช 27 ราย -เมือง 27 ราย -เสิงสาง 22 ราย -บัวใหญ่ 16 ราย -หนองบุญมาก 15 ราย -ด่านขุนทด 12 ราย -คง 10 ราย -ชุมพวง 9 ราย -โนนแดง 9 ราย -สีคิ้ว 9 ราย -สูงเนิน 8 ราย -ปักธงชัย 7 ราย -ประทาย 6 ราย -เฉลิมพระเกียรติ 5 ราย -โนนสูง 5 ราย -บัวลาย 5 ราย -เมืองยาง 5 ราย -แก้งสนามนาง 4 ราย -พิมาย 4 ราย -ห้วยแถลง 4 ราย -บ้านเหลื่อม 3 ราย -วังน้ำเขียว 3 ราย -สีดา 3 ราย -ขามสะแกแสง 2 ราย -ลำทะเมนชัย 2 ราย -เทพารักษ์ 1 ราย ----------------------------- *** ผู้ป่วยรายใหม่ รวม 376 ราย *** ----------------------------- *** สรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัส *** -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 47 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ฉะเชิงเทรา) 2 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 9 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชัยภูมิ) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชุมพร) 8 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นครปฐม) 4 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นนทบุรี) 2 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 5 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (มุกดาหาร) 2 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ระยอง) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 8 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร) 3 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา) 5 ราย -ป่วยจาก กทม. กลับมารักษา  16 ราย

-ป่วยจาก ชลบุรี กลับมารักษา  2 ราย -ป่วยจาก นนทบุรี กลับมารักษา  1 ราย -ป่วยจาก ปทุมธานี กลับมารักษา  2 ราย -ป่วยจาก สมุทรปราการ กลับมารักษา 10 ราย -ป่วยจาก สมุทรสาคร กลับมารักษา 1 ราย -สัมผัสผู้ป่วย COVID-19  247 ราย