เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ประกาศชนะการเสนอราคา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกต้ั้ง(หมึกปริ้นเตอร์ รุ่น HP Laserjet Pro ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]95
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง(ไม้เนื้อแข็ง) [ 29 มี.ค. 2564 ]94
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กต 2692 นม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]95
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาล(น้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]95
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างทำตรายางประทับบนบัตรเลือกต้ั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]94
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมกางเต็นท์และเก็บจำนวน 9หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]95
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(พร้อมอุปกรณ์ฯ)ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]95
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]95
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรทาบผู้พิการทางสายตาและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริห่ารท้องถิ่นของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]94
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดป้องกันสารเคมีพร้อมหน้ากากป้องกันสารเคมี(ชุดไทเวค)ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]94
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7