เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลตำบลจอหอขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอหอ และนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ [ 23 ก.พ. 2564 ]86
2 มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง [ 15 ก.พ. 2564 ]19
3 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]21
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ั้งประจำเทศบาลตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เรื่องให้มีการเลือกต้ั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 5 ก.พ. 2564 ]43
5 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา [ 5 ก.พ. 2564 ]33
6 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ั้งประจำเทศบาลตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เรื่องให้มีการเลือกต้ั้งนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ [ 5 ก.พ. 2564 ]28
7 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 [ 26 ม.ค. 2564 ]52
8 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]68
9 สิทธิการขอใบอนุญาตต่าง ๆ [ 15 ต.ค. 2563 ]75
10 ประกาศการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อราชการในสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ [ 15 ต.ค. 2563 ]80
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9