เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การฝึกซ้อมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]19
2 ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 14 พ.ค. 2562 ]87
3 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจอหออันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี2562ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 2 ม.ค. 2562 ]105
4 เรื่องการยื่นแบบภาษีป้ายและกำหนดอัตราภาษีป้าย [ 2 ม.ค. 2562 ]140
5 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลจอหอ [ 14 มิ.ย. 2561 ]115
6 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจอหอประจำปีงบประมาณ 2560 [ 11 มิ.ย. 2561 ]103
7 บทความ [ 15 ม.ค. 2561 ]101
8 ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการยื่นแบบพิมพ์ฯและชำระภาษี [ 11 ม.ค. 2561 ]118
9 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 [ 22 ธ.ค. 2560 ]108
10 การประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. [ 28 พ.ย. 2560 ]137
 
หน้า 1|2|3|4|5|6