เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล เพื่อการติดต่อราชการในสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ [ 15 พ.ค. 2563 ]8
2 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องการปรับปรุงคู่มือประชาชนตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐของเทศบาลตำบลจอหอ [ 24 เม.ย. 2563 ]18
3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา [ 4 มี.ค. 2563 ]40
4 ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 4 มี.ค. 2563 ]25
5 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอประจำปีการศึกษา 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]40
6 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจอหอ [ 28 ม.ค. 2563 ]55
7 เรื่องการยื่นแบบภาษีป้ายและกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]63
8 ประมูลการกำจัดสิงปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลจอหอ [ 6 ม.ค. 2563 ]64
9 รับสมัครบุคคลสำหรับโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2562 ]49
10 การฝึกซ้อมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]82
 
หน้า 1|2|3|4|5|6