เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขยายเวลาการปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ [ 14 ก.ค. 2564 ]83
2 การชายพัสดุประเภทพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และซากพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีชายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]82
3 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562ประจำปี2564 (ครั้งที่ 2) [ 22 เม.ย. 2564 ]0
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]1
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกต้ั้งประจำเทศบาลตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เรื่องให้มีการเลือกต้ั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 5 ก.พ. 2564 ]81
6 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี(ภ.ด.ส.1)ประจำปีพ.ศ.2564ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 [ 26 ม.ค. 2564 ]0
7 ให้งดการส่งกระจายเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลจอหอเพื่อทำการปรับเปลี่ยนคื่นความถี่ [ 23 ธ.ค. 2563 ]80
8 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]83
9 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 คร้ั้งที่ 1 [ 25 พ.ย. 2563 ]0
10 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6