เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการให้ความรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกต้ั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563


เทศบาลตำบลจอหอจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกต้ั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง