เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลตำบลจอหอ ประจำเดือน เมษายน 2563


เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลจอหอ จัดประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลตำบลจอหอ  โดยมีหัวข้อในการประชุมคือ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอ(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมคร้ั้งที่ 3 และการประชุมเรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ โดยมีนายเสรี  ไชยกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองต่างๆ หัวหน้าฝ่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในคร้ั้งนี้