เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอ


เทศบาลตำบลจอหอ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอ
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563