เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนา


เทศบาลตำบลจอหอจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่2 ในศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ