เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกส่งเสริมประชาธิปไตยต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง


วันที่ 17 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลจอหอร่วมกับโรงเรียนบ้านจอหอจัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกส่งเสริมประชาธิปไตยต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง โดยมีการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอหอในการสร้างจิตสำนึกส่งเสริมประชาธิปไตย และร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกต้ั้งในเขตเทศบาลตำบลจอหอ