เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ


การประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ ครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ โดยมีนายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา มาเป็นประธานในการประชุมในคร้ั้งนี้