เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองฯ


เทศบาลตำบลจอหอจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนภายในชาติประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 10 กรกรฎาคม 2562 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา และ กอ. รมน. จังหวัดนครราชสีมา มาให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการเลือกตั้ง และความสามัคคีของคนภายในชาติ