เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลจอหอ


เทศบาลตำบลจอหอโดยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์กองวิชาการและแผนงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อพิจารณาแนวทางในการบริหารงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนโดยมีคณะกรรการศูนย์ยุติธรรมประชุมในคร้ั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน