เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลจอหอประจำปีงบประมาณ 2562


เทศบาลตำบลจอหอจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชั้นที่ 4 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2562เพิ่มเติม ฉบับที่ 5