เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


เทศบาลตำบลจอหอ โดยกองสวัสดิการสังคมจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในวัน ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอชั้นที่ 4 โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมในครั้งนี้