เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2563


เทศบาลตำบลจอหอจัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ