เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาล [ 18 ธ.ค. 2561 ]194
2 แผนงานแสดงขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาล [ 18 ธ.ค. 2561 ]187
3 เรื่อง ขออนุญาตประกาศการปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 38 กระบวนงาน [ 18 ธ.ค. 2561 ]202
4 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมการปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]146
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงกระบวนงานและขั้นตอนการบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาล [ 17 ธ.ค. 2561 ]176
6 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาล [ 3 ธ.ค. 2561 ]157
7 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาล [ 3 ธ.ค. 2561 ]148