เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รวมเทศบัญญัติและระเบียบ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2563 ]23
2 หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]90
3 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 24 ต.ค. 2562 ]96
4 การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะฯ [ 24 ต.ค. 2562 ]91
5 การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะฯ 1 [ 24 ต.ค. 2562 ]87
6 การควบคุมสัตว์เลี้ยง [ 24 ต.ค. 2562 ]527
7 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 24 ต.ค. 2562 ]93
8 การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 24 ต.ค. 2562 ]96
9 กำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินฯ [ 24 ต.ค. 2562 ]89
10 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการคัดบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้ง สท. [ 24 ต.ค. 2562 ]88
 
หน้า 1|2