เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จำนวนผู้ขอจดทะเบียน/เปลี่ยนแปลงพานิชย์ สำนักงานทะเบียนพานิชย์ เทศบาลตำบลจอหอ ปี พ.ศ.2560-2561-2562 (กองสาธารณสุข) [ 28 ต.ค. 2562 ]88
2 จำนวนผู้ขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลจอหอ ปี พ.ศ.2560-2561-2562 (กองสาธารณสุข) [ 28 ต.ค. 2562 ]74
3 จำนวนผู้ขอใบอนุญาตสะสมอาหาร เทศบาลตำบลจอหอ ปี พ.ศ.2560-2561-2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]77
4 ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลจอหอ (ตัน) (กองสาธารณสุข) [ 28 ต.ค. 2562 ]140