เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]82
2 ให้ใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]81
3 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562เพิ่มเติม ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 30 ส.ค. 2562 ]81
4 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]80
5 แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลจอหอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ธ.ค. 2561 ]81
6 แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลจอหอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติมครั้งที่1 แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลจอหอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติมครั้งที่1 แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลจอหอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมครั้งที่1 [ 11 ธ.ค. 2561 ]81
7 แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลจอหอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติมครั้งที่2 แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลจอหอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมครั้งที่2 [ 11 ธ.ค. 2561 ]82
8 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลจอหอประจำปี พ.ศ.2561 [ 30 ม.ค. 2561 ]81