เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2563 ]86
2 ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ส.ค. 2563 ]74
3 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]256
4 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]177
5 ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 5 ส.ค. 2562 ]193
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]248
7 เทศบัญญิติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 [ 5 ก.ย. 2560 ]241
8 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 ส.ค. 2560 ]249
9 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]245
10 ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 21 ก.ย. 2559 ]239
 
หน้า 1|2