เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 15 มี.ค. 2566 ]0
2 รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]2
3 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]4
4 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 [ 17 ม.ค. 2566 ]2
5 รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 13 ม.ค. 2566 ]5
6 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]7
7 รายงานรับจ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]6
8 รายงานรับ-จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม [ 7 พ.ย. 2565 ]21
9 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 พ.ย. 2565 ]20
10 รายงานรับ-จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน [ 26 ต.ค. 2565 ]21
11 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]61
12 รายรับจริงประกอบการรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]59
13 รายรับจริงประกอบการรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]99
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 [ 23 พ.ค. 2565 ]100
15 รายงานการเงินและงบอื่นๆประจำเดือน เมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]93
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]133
17 รายงานงบการเงินและงบอื่นๆประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]106
18 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]116
19 รายงานการเงินประจำปี 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 23 ก.พ. 2565 ]144
20 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]111
 
หน้า 1|2|3|4|5