เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]2
2 รายงานรับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 9 ม.ค. 2567 ]1
3 รายงานรับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]4
4 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]12
5 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]4
6 รายงานรับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]13
7 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]13
8 รายงานรับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]23
9 รายงานรับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]23
10 รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]27
11 รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]31
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]35
13 รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]28
14 การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 [ 15 มี.ค. 2566 ]38
15 รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]36
16 รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]35
17 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 [ 17 ม.ค. 2566 ]34
18 รายงานรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 13 ม.ค. 2566 ]37
19 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]37
20 รายงานรับจ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5