เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ QR Code สินค้าอันตรายที่ห้ามขายและห้ามให้บริการตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ [ 26 เม.ย. 2566 ]8
2 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]18
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 มี.ค. 2566 ]16
4 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 17 มี.ค. 2566 ]7
5 ยกเลิกการประมูลการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศยาลตำบลจอหอ [ 2 มี.ค. 2566 ]12
6 คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย [ 2 มี.ค. 2566 ]6
7 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลจอหอ [ 2 มี.ค. 2566 ]7
8 คู่มือการปฏิบัติงานงานทะเบียนราษฎร [ 2 มี.ค. 2566 ]8
9 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลจอหอ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2566 ]12
10 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลจอหอใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกฃนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 25 ม.ค. 2566 ]23
11 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 4/66 หมู่ที่ 3 เลขที่ 50(51/66) [ 18 ม.ค. 2566 ]13
12 การยื่นแบบภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]19
13 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2565-2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]23
14 มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 23 ธ.ค. 2565 ]16
15 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 ธ.ค. 2565 ]19
16 บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติ การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 จังหวัด นครราชสีมา [ 22 ธ.ค. 2565 ]15
17 บัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่น นอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.) [ 22 ธ.ค. 2565 ]16
18 โฉนดที่ดิน เทศบาลตำบลจอหอ [ 22 ธ.ค. 2565 ]31
19 นส 3 ก เทศบาลตำบลจอหอ [ 22 ธ.ค. 2565 ]9
20 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy) [ 21 ธ.ค. 2565 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8