เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดให้บริการสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลจอหอ [ 25 ก.ย. 2566 ]3
2 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น ในการขอใช้ และถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณสมบัติชองแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน "ป่าช้าบ้านจอหอสาธารณประโยชน์" [ 4 ส.ค. 2566 ]16
3 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ในเขตเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ส.ค. 2566 ]14
4 แบบรายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดการบริหารสาธารณะของเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]17
5 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]71
6 ประกาศการจัดต้ั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจอหอ จำนวน 25 ชุมชน [ 19 ก.ค. 2566 ]19
7 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่ รับสมัครและคัดเลือกกรรมการชุมชน [ 15 มิ.ย. 2566 ]20
8 ประชาสัมพันธ์ QR Code สินค้าอันตรายที่ห้ามขายและห้ามให้บริการตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ [ 26 เม.ย. 2566 ]30
9 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]38
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 มี.ค. 2566 ]35
11 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 17 มี.ค. 2566 ]21
12 ยกเลิกการประมูลการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศยาลตำบลจอหอ [ 2 มี.ค. 2566 ]28
13 คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย [ 2 มี.ค. 2566 ]21
14 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลจอหอ [ 2 มี.ค. 2566 ]24
15 คู่มือการปฏิบัติงานงานทะเบียนราษฎร [ 2 มี.ค. 2566 ]30
16 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลจอหอ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2566 ]31
17 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลจอหอใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกฃนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 25 ม.ค. 2566 ]40
18 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 4/66 หมู่ที่ 3 เลขที่ 50(51/66) [ 18 ม.ค. 2566 ]28
19 การยื่นแบบภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]37
20 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2565-2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9