เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...

ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลจอหอจัดโครงการอบรมคุณธรรมจิรยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาช...

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ และป้องกันและบรรเทา...

ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ เป็นประธานในพิธีเ...

ฉีดวัคซันป้องกันโควิด 19

เทศบาลตำบลจอหอฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ซิโนฟาร์ม ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจอหอ ในวันที่ 6 ธันว...

 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2558
Updated 2021-09-22