เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปี2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]214
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลจอหอ [ 19 พ.ย. 2564 ]194
3 ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 8 [ 14 ก.ย. 2563 ]247
4 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) คร้ั้งที่1 - คร้ั้งที่ 4 [ 2 ก.ย. 2563 ]248
5 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]220
6 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]204
7 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]214
8 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]207
9 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]199
10 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]255
11 บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 21 ส.ค. 2562 ]236
12 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-25625) [ 14 มิ.ย. 2562 ]210
13 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 11 ธ.ค. 2561 ]210
14 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่2 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 [ 11 ธ.ค. 2561 ]235