เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2567 [ 29 พ.ค. 2567 ]4
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2567 [ 29 พ.ค. 2567 ]2
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2567 [ 29 พ.ค. 2567 ]2
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5 /2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]68
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 /2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]44
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]47
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข คร้ังที่ 3/2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]56
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 /2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]60
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]56
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปี2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]272
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลจอหอ [ 19 พ.ย. 2564 ]294
12 ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 8 [ 14 ก.ย. 2563 ]306
13 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) คร้ั้งที่1 - คร้ั้งที่ 4 [ 2 ก.ย. 2563 ]306
14 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]276
15 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]259
16 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]263
17 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]256
18 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]246
19 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]309
20 บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 21 ส.ค. 2562 ]286
 
หน้า 1|2