เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เทศบาลตำบลจอหอ [ 19 พ.ย. 2564 ]3
2 ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 8 [ 14 ก.ย. 2563 ]33
3 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) คร้ั้งที่1 - คร้ั้งที่ 4 [ 2 ก.ย. 2563 ]32
4 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]31
5 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]31
6 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]32
7 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]30
8 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]33
9 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 2 ก.ย. 2562 ]30
10 บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 21 ส.ค. 2562 ]31
11 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-25625) [ 14 มิ.ย. 2562 ]33
12 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 11 ธ.ค. 2561 ]32
13 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่2 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 [ 11 ธ.ค. 2561 ]31
14 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 1 ก.พ. 2561 ]32
15 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอสามปี พ.ศ.2559-2561 [ 30 มิ.ย. 2558 ]32