เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 260 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางถนนและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หน้าถนน คสล.เดิมถนนสายบุญมาประเสริฐ บ้านจอหอ หมู่ ๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๕๗ บ่อ รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ๕๗๓ ม. กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๐ [ 17 มี.ค. 2566 ]1
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางถนนและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนสายบุญมาประเสริฐ บ้านจอหอ หมู่ ๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๕๗ บ่อ รวม ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ๕๗๓ ม. กว้าง 5 ม. หนา ๐.๒๕ ม. ยาว ๕๗๓ ม. หรื [ 15 มี.ค. 2566 ]1
3 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนบ้านปูน หมู่ที่ ๑๔ [ 10 มี.ค. 2566 ]1
4 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คศล. เดิม ถนนรัตนภิธาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๓ [ 10 มี.ค. 2566 ]1
5 -ร่าง-การจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางถนนและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนสายบุญ มาประเสริฐ บ้านจอหอ หมู่ ๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก ๕๗ บ่อ รวมความยาวท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ๕๗๓ ม. กว้าง 5 ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๕๗๓ ม. หรือม [ 3 มี.ค. 2566 ]5
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม ถนนรัตนภิธาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๓  ด้วยวิธี e-bidding [ 3 มี.ค. 2566 ]4
7 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 มี.ค. 2566 ]0
8 -ร่าง-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่............... การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคสล.เดิมถนนรัตนภิธาน ซอย หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๙.๐๐-๑๑.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๔๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือม [ 28 ก.พ. 2566 ]4
9 กำหนด เวลา และสถานที่ยื่นใบเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถนนจันดี หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก [ 10 ก.พ. 2566 ]8
10 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าจากท่อเดิมปากทางสุรนารายณ์ ซอย 2 ถึงทางเข้าสำนักงานตำรวจสื่อสาร หมู่ที่ 13 เลขที่โครงการ 650877775146 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ 9 ก.ย. 2565 ]65
11 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบแนวเขตเทศบาล จากบ่อพักบ้านนาวบีถึงบ่อพักบ้านปูน หมู่ที่ 14 [ 23 ส.ค. 2565 ]69
12 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านปูนจากท่อเดิมถึงร่องน้ำถนนบายพาส หมู่ที่ 14 [ 23 ส.ค. 2565 ]65
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนชมไพร หมู่ที่ 14 [ 10 ส.ค. 2565 ]86
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบแนวเขตเทศบาล จากบ่อพักบ้านนางบี ถึงบ่อพักถนนบ้านปูน หมู่ที่ 14 [ 10 ส.ค. 2565 ]83
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding [ 11 เม.ย. 2565 ]165
16 ประกาศยกเลิกประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 9 ก.พ. 2565 ]126
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมหมู่บ้านโฮมการ์เดนวิลล์สระครก หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 9 ก.ย. 2564 ]140
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมบ้านปูน ซอย 2 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์( e-bidding) [ 19 ส.ค. 2564 ]208
19 เชิญชวนเสนอราคาก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]180
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนปู่ม่วง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2564 ]171
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13