เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 286 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ร่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าจากท่อเดิมปากทางสุรนารายณ์ ซอย ๑๒ ถึงทางเข้าสำนักงานตำรวจสื่อสาร หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องการขายทอดตลาดขยะตกค้างสะสมภายในบ่อฝังกลบขยะ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลจอหอ [ 6 ก.พ. 2567 ]44
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย บ้านระกาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีe-bidding [ 25 ธ.ค. 2566 ]21
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำงวดเดือน กันยายน ๒๕๖๖ [ 27 ต.ค. 2566 ]28
5 ประกาศการกำหนดเกณฑ์ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]22
6 ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าจากท่อเดิมปากทางสุรนารายณ์ ซอย ๑๒ ถึงทางเข้าสำนักงานตำรวจสื่อสาร หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ต.ค. 2566 ]20
7 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ศ.ล.สายเลียบคลองชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ ๔ ด้วย [ 19 ก.ย. 2566 ]32
8 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]26
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย บ้านระกาย หมู่ที่ ๖ (e-bidding) [ 13 ก.ย. 2566 ]34
10 แบบแปลนงานก่อสร้างถนน ค.ศ.ล.สายเลียบคลองชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ ๔ [ 7 ก.ย. 2566 ]41
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางถนนและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม สายบุญมาประเสริฐ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 (e-bidding [ 7 ก.ย. 2566 ]33
12 ประกาศประกวดาราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.ถนนพิมานธานี ซอย ๔ (ช่วงหน้าหมู่บ้านบียอน) หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinng) [ 5 ก.ย. 2566 ]36
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทายฝั่งขวา หมู่ที่ ๔ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]34
14 ประกาศยกเลิกโครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย บ้านระกาย หมู่ที่ ๖ (e-bidding) [ 29 ส.ค. 2566 ]33
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมมีโชค ซอย๔ หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 18 ส.ค. 2566 ]41
16 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ส.ค. 2566 ]73
17 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางถนนและถนนแอลฟัลท์ติดคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม คสล. เดิมสายบุญมาประเสริฐ บ้านจอหอ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2566 ]28
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมีโชค ซอย3 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.ค. 2566 ]40
19 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนมีโชค ซอย ๓ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) [ 27 ก.ค. 2566 ]28
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางถนนและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม สายบุญมาประเสริฐ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 [ 25 ก.ค. 2566 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15