เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 290 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม ค.ส.ล. เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรัตนภิธาน ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ค. 2567 ]9
2 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม ค.ส.ล. เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรัตนภิธาน ซอย 12 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ค. 2567 ]8
3 แบบแปลนก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าจากท่อเดิมปากทางสุรนารายณ์ ซอย ๑๒ ถึงทางเข้าสำนักงานตำรวจสื่อสาร หมู่ที่ ๑๓ [ 18 มี.ค. 2567 ]16
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าจากท่อเดิมปากทางสุรนารายณ์ ซอย ๑๒ ถึงทางเข้าสำนักงานตำรวจสื่อสาร หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มี.ค. 2567 ]16
5 ร่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าจากท่อเดิมปากทางสุรนารายณ์ ซอย ๑๒ ถึงทางเข้าสำนักงานตำรวจสื่อสาร หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.พ. 2567 ]15
6 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องการขายทอดตลาดขยะตกค้างสะสมภายในบ่อฝังกลบขยะ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลจอหอ [ 6 ก.พ. 2567 ]61
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย บ้านระกาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีe-bidding [ 25 ธ.ค. 2566 ]34
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำงวดเดือน กันยายน ๒๕๖๖ [ 27 ต.ค. 2566 ]37
9 ประกาศการกำหนดเกณฑ์ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]34
10 ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าจากท่อเดิมปากทางสุรนารายณ์ ซอย ๑๒ ถึงทางเข้าสำนักงานตำรวจสื่อสาร หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ต.ค. 2566 ]31
11 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ศ.ล.สายเลียบคลองชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ ๔ ด้วย [ 19 ก.ย. 2566 ]42
12 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]37
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย บ้านระกาย หมู่ที่ ๖ (e-bidding) [ 13 ก.ย. 2566 ]51
14 แบบแปลนงานก่อสร้างถนน ค.ศ.ล.สายเลียบคลองชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ ๔ [ 7 ก.ย. 2566 ]53
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางถนนและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม สายบุญมาประเสริฐ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 (e-bidding [ 7 ก.ย. 2566 ]45
16 ประกาศประกวดาราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.ถนนพิมานธานี ซอย ๔ (ช่วงหน้าหมู่บ้านบียอน) หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinng) [ 5 ก.ย. 2566 ]45
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทายฝั่งขวา หมู่ที่ ๔ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]45
18 ประกาศยกเลิกโครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย บ้านระกาย หมู่ที่ ๖ (e-bidding) [ 29 ส.ค. 2566 ]42
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมมีโชค ซอย๔ หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 18 ส.ค. 2566 ]51
20 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ส.ค. 2566 ]89
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15