เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนการการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]11
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ม.ค. 2567 ]14
3 รายงานผลการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 ส.ค. 2566 ]45
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]50