เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ประกาศชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างแอสฟัลท์ติกทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนจันดี หมู่ที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๕.๕๐-๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก จำนวน ๔๓ ฝา(ตามแบบเทศบาลกำหนด) โด [ 28 ก.พ. 2566 ]1
2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างแอสฟัลท์ติกทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนจันดี หมู่ที่ ๔ กว้างเฉลี่ย ๕,๕๐-๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก จำนวน ๔๓ ฝา(ตามแบบเทศบาลกำ [ 24 ก.พ. 2566 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านปูนจากท่อเดิมถึงร่องน้ำถนนบายพาส หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ย. 2565 ]38
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบแนวเขตเทศบาลจากบ่อพักบ้านนางบี ถึงบ่อพักถนนบ้านปูน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ย. 2565 ]39
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 23 พ.ค. 2565 ]88
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 13 [ 17 ก.พ. 2565 ]111
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสี่แยกโฮมการ์เด้นถึงถนนบ้านช่องอู่ หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.ย. 2564 ]162
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมบ้านปูน ซอย 2 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 3 ก.ย. 2564 ]166
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง(ไม้เนื้อแข็ง) [ 29 มี.ค. 2564 ]236
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กต 2692 นม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]278
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกต้ั้ง(หมึกปริ้นเตอร์ รุ่น HP Laserjet Pro ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]237
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรทาบผู้พิการทางสายตาและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริห่ารท้องถิ่นของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]239
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมกางเต็นท์และเก็บจำนวน 9หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]279
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างทำตรายางประทับบนบัตรเลือกต้ั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]238
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดป้องกันสารเคมีพร้อมหน้ากากป้องกันสารเคมี(ชุดไทเวค)ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]267
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]233
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(พร้อมอุปกรณ์ฯ)ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]254
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาล(น้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]286
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]154
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานเลือกต้ั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]150
 
หน้า 1|2|3|4|5