เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
ประกาศชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำงวดเดือน เมษายน 2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรเดิม ค.ส.ล. เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรัตนภิธาน ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 มิ.ย. 2567 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกจากถนนจันดี จากบ้านเลขที่ ๑๘๗ ถึงบ้านเลขที่ ๒๖๒ บ้านจอหอ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2567 ]3
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน เดือนเมษายน ๒๕๖๗ [ 21 พ.ค. 2567 ]2
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำงวดเดือน มีนาคม 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าจากท่อเดิมปากทางสุรนารายณ์ ซอย ๑๒ ถึงทางเข้าสำนักงานตำรวจสื่อสาร หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 มี.ค. 2567 ]9
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [ 15 มี.ค. 2567 ]9
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำงวดเดือน มกราคม ๒๕๖๗ [ 29 ก.พ. 2567 ]12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย บ้านระกาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.พ. 2567 ]9
10 ประกาศผู้ชนะประมูลการขายทอดตลาดขยะตกค้างสะสมภายในบ่อฝังกลบขยะ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลจอหอ [ 14 ก.พ. 2567 ]13
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม - ธันวาคม2566 ) [ 10 ม.ค. 2567 ]12
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำงวดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 22 ธ.ค. 2566 ]14
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 ) [ 27 ต.ค. 2566 ]18
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางถนนและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม สายบุญมาประเสริฐ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ย. 2566 ]34
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.ถนนพิมานธานี ซอย ๔ (ช่วงหน้าบ้านบียอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.ย. 2566 ]31
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทายฝั่งขวา หมู่ที่ ๔ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ย. 2566 ]33
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมีโชค ซอย3 หมู่ที่ 6 [ 5 ก.ย. 2566 ]35
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำงวดเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ [ 5 ก.ย. 2566 ]33
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 18 ส.ค. 2566 ]38
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำงวดเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 16 ส.ค. 2566 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6