เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที่1) [ 10 ต.ค. 2562 ]97
2 แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที่2) [ 10 ต.ค. 2562 ]97
3 แผนพัฒนาบุคลากร 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]92
4 แผนพัฒนาบุคลากร 61-63 [ 10 ต.ค. 2562 ]96