เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติประชากรและบ้าน พื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจอหอ ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]4
2 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]9
3 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]5
4 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]53
5 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]31
6 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]34
7 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]45
8 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]42
9 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]59
10 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 17 ม.ค. 2566 ]71
11 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]55
12 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]74
13 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]87
14 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]105
15 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]116
16 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]109
17 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]141
18 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]154
19 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]221
20 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือนกุมภาพันธํ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]223
 
หน้า 1|2|3