เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]3
2 สถิติจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]2
3 สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน 2563 ช-ญ [ 18 ม.ค. 2564 ]30
4 สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]31
5 สถิติการย้ายออก 2563 ช-ญ [ 18 ม.ค. 2564 ]34
6 สถิติประชากรตามช่วงอายุ 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]32
7 สถิติประชากรตามช่วงอายุ 2561 [ 29 ต.ค. 2562 ]31
8 สถิติการตาย 2560 ช ญ (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]31
9 สถิติการตาย 2561 ช ญ (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]31
10 สถิติการย้ายเข้า 2562 ช ญ (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]33
11 สถิติการย้ายเข้า 2560 ช ญ (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]33
12 สถิติการย้ายเข้า-ออก 2560 (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]32
13 สถิติการย้ายออก 2561 ช ญ (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]31
14 สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน 2560-62 (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]31
15 สถิติการตาย 2560-62 (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]33
16 สถิติการย้ายเข้า 2560-62 รวม (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]32
17 สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน 2560-2562 รวมเพศ (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]31
18 สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน 2560 ช ญ (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]30
19 สถิติการย้ายออก 2562 ช ญ (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]30
20 สถิติการย้ายออก 2560 ช ญ (งานทะเบียน) [ 28 ต.ค. 2562 ]32
 
หน้า 1|2