เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลจอหอ [ 29 ก.ย. 2564 ]10
2 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ [ 21 ก.ย. 2564 ]13
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างกั้นห้องประธานสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 20 ก.ย. 2564 ]12
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนจันดี หมู่ที่ 4 ตำบลจอหอ [ 20 ก.ย. 2564 ]12
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมหมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์สระครก หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ย. 2564 ]10
6 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมพะเนาว์ ซอย 5 หมู่ที่ 1 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ย. 2564 ]15
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พิมานธานี ซอย 1 หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ย. 2564 ]13
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนสุรนารายณ์ ซอย 8 หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ย. 2564 ]6
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนพะเนาว์ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ย. 2564 ]3
10 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนลาดยางเดิมถนนรัตนจันทร์ ซอย 7 หมู่ที่ 1 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ย. 2564 ]4
11 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมพะเนาว์ ซอย 1หมู่ที่ 1 ตำบลจอหอ [ 6 ก.ย. 2564 ]6
12 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตจากสี่แยกโฮมการ์เด้นถึงถนนบ้านช่องอู่ หมู่ที่ 5 ตำบลจอหอ [ 3 ส.ค. 2564 ]27
13 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมบ้านปูน ซอย 2 หมู่ที่ 14 ตำบลจอหอ [ 3 ส.ค. 2564 ]25
14 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล เดิม ถนนสุรนารายณ์ ซอย 8 หมู่ 13 [ 30 ก.ค. 2564 ]25
15 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมจากสะพาน คสล.บ้านช่องอู่ถึงถนนหลังวัดช่องอู่ซอย1 หมู่ 5 [ 30 ก.ค. 2564 ]25
16 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนลาดยางเดิมพะเนาว์ซอย5หมู่ที่ 1 [ 12 ก.ค. 2564 ]22
17 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพิมานธานี ซอย 1 หมู่ที่ 13 [ 12 ก.ค. 2564 ]27
18 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนลาดยางเดิมถนนบ้านช่องอู่ถึงถนนลาดยางอรพิม ซอย 2 หมู่ 5 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ค. 2564 ]40
19 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสลเดิมพะเนาว์ ซอย 3 หมู่ 1 [ 8 ก.ค. 2564 ]24
20 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนพัสดุเทศบาลหมู่ 1 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ค. 2564 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8