เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกจากถนนจันดี จากบ้านเลขที่ ๑๘๗ ถึงบ้านเลขที่ ๒๖๒ บ้านจอหอ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2567 ]1
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม ค.ส.ล. เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรัตนภิธาน ซอย 12 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ค. 2567 ]2
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าจากท่อเดิมปากทางสุรนารายณ์ ซอย ๑๒ ถึงทางเข้าสำนักงานตำรวจสื่อสาร หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.พ. 2567 ]17
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย บ้านระกาย หมู่ที่ ๖ (e-bidding) [ 23 ม.ค. 2567 ]27
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำงวดเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2567 ]16
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย บ้านระกาย หมู่ที่ ๖ (e-bidding) [ 18 ธ.ค. 2566 ]25
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 11 ต.ค. 2566 ]30
8 ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ [ 19 ก.ย. 2566 ]43
9 ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย บ้านระกาย หมู่ที่ ๖ (e-bidding) [ 7 ก.ย. 2566 ]67
10 เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางถนนและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม สายบุญมาประเสริฐ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 (e-bidding [ 6 ก.ย. 2566 ]68
11 ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.ถนนพิมานธานี ซอย ๔ (ช่วงหน้าหมู่บ้านบียอน) หมู่ที่ ๑๓ [ 4 ก.ย. 2566 ]45
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทายฝั่งขวา หมู่ที่ ๔ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]61
13 ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมมีโชค ซอย๔ หมู่ที่ ๑๓ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 ส.ค. 2566 ]51
14 ประกาศเปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมีโชค ซอย3 หมู่ที่ 6 [ 26 ก.ค. 2566 ]38
15 เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดรูปแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางถนนและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม สายบุญมาประเสริฐ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 [ 5 ก.ค. 2566 ]49
16 เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางถนนและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม สายบุญมาประเสริฐบ้านจอหอ หมู่ที่ 4 [ 3 ก.ค. 2566 ]36
17 เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางถนนและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนเดิม สายบุญมาประเสริฐ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 [ 19 พ.ค. 2566 ]41
18 เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีนทับหน้าถนน คสล.เดิมมีโชค ซอย๔ หมู่ที่ ๑๓ [ 11 เม.ย. 2566 ]49
19 เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัท์ติดคอนกรีนทับหน้าถนน คสล.เดิมมีโชค ซอย๔ หมู่ที่ ๑๓ [ 11 เม.ย. 2566 ]48
20 เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลางและรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิม ถนนรัตนจันทร์ ซอย ๑ [ 15 มี.ค. 2566 ]57
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10