เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมหมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์สระครก หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ย. 2564 ]2
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมพะเนาว์ ซอย 5 หมู่ที่ 1 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ย. 2564 ]2
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พิมานธานี ซอย 1 หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ย. 2564 ]3
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนสุรนารายณ์ ซอย 8 หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ย. 2564 ]2
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนพะเนาว์ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ย. 2564 ]1
6 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนลาดยางเดิมถนนรัตนจันทร์ ซอย 7 หมู่ที่ 1 ตำบลจอหอ [ 8 ก.ย. 2564 ]1
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมพะเนาว์ ซอย 1หมู่ที่ 1 ตำบลจอหอ [ 6 ก.ย. 2564 ]4
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตจากสี่แยกโฮมการ์เด้นถึงถนนบ้านช่องอู่ หมู่ที่ 5 ตำบลจอหอ [ 3 ส.ค. 2564 ]22
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมบ้านปูน ซอย 2 หมู่ที่ 14 ตำบลจอหอ [ 3 ส.ค. 2564 ]17
10 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล เดิม ถนนสุรนารายณ์ ซอย 8 หมู่ 13 [ 30 ก.ค. 2564 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15