เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง


ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :