เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางและขอบเขตงานจ้างสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลจำนวน1อัตราโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2563