เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]180
2 ป้องกันและปราบปรามการทุจิตในองค์กร [ 12 ม.ค. 2564 ]149
3 สรุปองค์กรความรู้ที่ได้รับจากการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]145
4 การดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล [ 12 ม.ค. 2564 ]153