เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]4
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]3
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]4
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]4
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]3
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]41
7 ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพฤหัสยดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]64
8 ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอสมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]65
9 ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]59
10 การประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]66
11 ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 [ 22 พ.ย. 2565 ]59
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ คร้ั้งแรก วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 7 เม.ย. 2565 ]160
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 7 เม.ย. 2565 ]158
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ั้งที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 7 เม.ย. 2565 ]165
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ั้งที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 7 เม.ย. 2565 ]205
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 7 เม.ย. 2565 ]163
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 6 พฤจิกายน 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]263
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]254
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]258
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 [ 27 ก.ค. 2563 ]254
 
หน้า 1|2