เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 6 พฤจิกายน 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]17
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]15
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]16
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 [ 27 ก.ค. 2563 ]14
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]13
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]16
7 ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 [ 19 พ.ย. 2561 ]10
8 ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 [ 22 ส.ค. 2561 ]95
9 ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 [ 8 ส.ค. 2561 ]98
10 ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่2 [ 16 พ.ค. 2561 ]75
 
หน้า 1|2