เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จำนวนผู้ขอจดทะเบียน/เปลี่ยนแปลงพานิชย์ สำนักงานทะเบียนพานิชย์ เทศบาลตำบลจอหอ ปี พ.ศ.2560-2561-2562 (กองสาธารณสุข) [ 28 ต.ค. 2562 ]94
2 จำนวนผู้ขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลจอหอ ปี พ.ศ.2560-2561-2562 (กองสาธารณสุข) [ 28 ต.ค. 2562 ]113
3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลจอหอ (ตัน) (กองสาธารณสุข) [ 28 ต.ค. 2562 ]116