เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]310
2 การปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลจอหอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]285
3 แผนงานแสดงขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาล [ 18 ธ.ค. 2561 ]294
4 เรื่อง ขออนุญาตประกาศการปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 38 กระบวนงาน [ 18 ธ.ค. 2561 ]321
5 การปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาล [ 18 ธ.ค. 2561 ]276
6 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมการปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]281
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงกระบวนงานและขั้นตอนการบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาล [ 17 ธ.ค. 2561 ]318
8 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาล [ 3 ธ.ค. 2561 ]263
9 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาล [ 3 ธ.ค. 2561 ]284