เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
รวมเทศบัญญัติและระเบียบ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะฯ 1 [ 24 ต.ค. 2562 ]33
2 กิจการอันเป็นอันตราบต่อสุขภาพ [ 24 ต.ค. 2562 ]31
3 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการคัดบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้ง สท. [ 24 ต.ค. 2562 ]30
4 การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 24 ต.ค. 2562 ]30
5 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 24 ต.ค. 2562 ]30
6 การควบคุมสัตว์เลี้ยง [ 24 ต.ค. 2562 ]31
7 การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะฯ [ 24 ต.ค. 2562 ]32
8 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 24 ต.ค. 2562 ]32