เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
รวมเทศบัญญัติและระเบียบ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลจอหอ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2566 ]57
2 เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 [ 17 ม.ค. 2565 ]217
3 เทศบัญญัติเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 17 ม.ค. 2565 ]226
4 การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะฯ 1 [ 24 ต.ค. 2562 ]266
5 กิจการอันเป็นอันตราบต่อสุขภาพ [ 24 ต.ค. 2562 ]308
6 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการคัดบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้ง สท. [ 24 ต.ค. 2562 ]262
7 การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 24 ต.ค. 2562 ]320
8 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 24 ต.ค. 2562 ]280
9 การควบคุมสัตว์เลี้ยง [ 24 ต.ค. 2562 ]285
10 การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะฯ [ 24 ต.ค. 2562 ]279
11 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 24 ต.ค. 2562 ]294