เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19


เมื่อวันที่10เมษายน2563เทศบาลตำบลจอหอโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ดำเนินการฉีดล้างตลาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด19บริเวณตลาดโฮมการ์เด้นท์สระครกเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดการแพร่เชื้อของโรคดังกล่าวโดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นายเสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ร่วมล้างทำความสะอาด โดยเทศบาลตำบลจอหอมีกำหนดการลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19ตามชุมชนและสถานที่ต่างๆจนถึงวันที่30เมษายน2563และหน่วยงานใดชุมชนใดมีความประสงค์ต้องการให้ทางเทศบาลดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจอหอ่หมายเลข044-371496
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-22
2021-10-12
2021-09-27
2021-09-22
2021-09-16
2021-09-13
2021-09-02
2021-07-29