เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนา


เทศบาลตำบลจอหอจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่2 ในศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-22
2021-10-12
2021-09-27
2021-09-22
2021-09-16
2021-09-13
2021-09-02
2021-07-29