เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวัน อังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564


รายงานผู้ป่วยรายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 64 - ปากช่อง 53 ราย - เมือง 35 ราย - พระทองคำ 15 ราย - แก้งสนามนาง 9 ราย - โนนสูง 7 ราย - ปักธงชัย 7 ราย - ขามทะเลสอ 6 ราย - เฉลิมพระเกียรติ 6 ราย - โนนไทย 6 ราย - ขามสะแกแสง 5 ราย - จักราช 5 ราย - ด่านขุนทด 5 ราย - ชุมพวง  4 ราย - เทพารักษ์ 3 ราย - พิมาย  3 ราย - สีคิ้ว  3 ราย - โชคชัย  2 ราย - บ้านเหลื่อม  2 ราย - วังน้ำเขียว 2 ราย - ประทาย  1 ราย - สูงเนิน 1 ราย ---------------------------- ผู้ป่วยรายใหม่ รวม 180 ราย ---------------------------- ***** สรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัส ***** - เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 47 ราย - เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (จันทบุรี) 1 ราย - เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นครปฐม) 2 ราย - เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นนทบุรี) 1 ราย - เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 4 ราย - เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 1 ราย - เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร) 3 ราย - เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา) 2 ราย - ป่วยจาก กทม. กลับมารักษา 15 ราย - ป่วยจาก ปทุมธานี กลับมารักษา 1 ราย - ป่วยจาก ระยอง กลับมารักษา 1 ราย - ป่วยจาก สมุทรปราการ กลับมารักษา 2 ราย - ป่วยจาก อยุธยา กลับมารักษา 1 ราย - สัมผัสผู้ป่วย COVID-19  93 ราย - อยู่ระหว่างการสอบสวน 6 ราย 
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-22
2021-10-12
2021-09-27
2021-09-22
2021-09-16
2021-09-13
2021-09-02
2021-07-29