เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวัน พุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564


ข้อมูล สถานการณ์ ผู้ป่วยรายใหม่ ณ วันที่ 21 ก.ค. 64 - ปากช่อง 124 ราย - ด่านขุนทด 34 ราย - เมือง 22 ราย - โนนสูง 13 ราย - ประทาย 11 ราย - คง 9 ราย - หนองบุญมาก 7 ราย - บัวใหญ่ 6 ราย - ครบุรี  5 ราย - โนนไทย  5 ราย - พิมาย  5 ราย - วังน้ำเขียว 5 ราย - สีดา  5 ราย - ขามสะแกแสง 4 ราย - เสิงสาง 4 ราย - ขามทะเลสอ  3 ราย - จักราช 3 ราย - บัวลาย 3 ราย - แก้งสนามนาง 2 ราย - ชุมพวง  2 ราย - พระทองคำ  2 ราย - สีคิ้ว  1 ราย - สูงเนิน 1 ราย - ห้วยแถลง  1 ราย --------------------------- ผู้ป่วยรายใหม่ รวม 277 ราย --------------------------- ***** สรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัส ***** - เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 42 ราย - เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 3 ราย - เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นนทบุรี) 1 ราย - เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 7 ราย - เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 4 ราย - เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร) 6 ราย - เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา) 1 ราย - ป่วยจาก กทม. กลับมารักษา 15 ราย - ป่วยจาก นนทบุรี กลับมารักษา 3 ราย - ป่วยจาก ปทุมธานี กลับมารักษา 3 ราย - ป่วยจาก สมุทรปราการ กลับมารักษา 1 ราย - ป่วยจาก สมุทรสาคร กลับมารักษา 1 ราย - สัมผัสผู้ป่วย COVID-19  190 ราย
2021-11-15
2021-11-10
2021-10-22
2021-10-12
2021-09-27
2021-09-22
2021-09-16
2021-09-13
2021-09-02
2021-07-29