เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวัน พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564


รายงานผู้ป่วยรายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 64 - ปากช่อง 165 ราย - ด่านขุนทด 37 ราย - ปักธงชัย 33 ราย - โนนสูง 28 ราย - โนนแดง 22 ราย - บัวใหญ่ 21 ราย - ครบุรี 20 ราย - ประทาย 17 ราย - วังน้ำเขียว 17 ราย - จักราช 13 ราย - พิมาย 12 ราย - เมือง 12 ราย - บัวลาย 7 ราย - เสิงสาง 7 ราย - ขามสะแกแสง 6 ราย - ชุมพวง 5 ราย - ขามทะเลสอ 2 ราย - คง 1 ราย - สีคิ้ว 1 ราย ---------------------------- ผู้ป่วยรายใหม่ รวม 426 ราย ---------------------------- ***** สรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัส ***** -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 57 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 2 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นครปฐม) 12 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นนทบุรี) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 13 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ร้อยเอ็ด) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ระยอง) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ลพบุรี) 3 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สกลนคร) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 13 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร) 10 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สระบุรี) 3 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา) 9 ราย -ป่วยจาก กทม. กลับมารักษา 59 ราย -ป่วยจาก ชลบุรี กลับมารักษา 5 ราย -ป่วยจาก นนทบุรี กลับมารักษา 3 ราย -ป่วยจาก ปทุมธานี กลับมารักษา 6 ราย -ป่วยจาก สมุทรปราการ กลับมารักษา 8 ราย -ป่วยจาก สมุทราสาคร กลับมารักษา 1 ราย -ป่วยจาก อยุธยา กลับมารักษา 6 ราย -สัมผัสผู้ป่วย COVID-19 212 ราย
2022-01-18
2021-12-29
2021-12-07
2021-11-10
2021-10-22
2021-10-12
2021-09-27
2021-09-22
2021-09-16
2021-09-13