เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวัน พุธที่ 18 สิงหาคม 2564


รายงานผู้ป่วยรายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 64 ------------------------- - ติดเชื้อนอกจังหวัด 167 ราย - ติดเชื้อในจังหวัด 272 ราย ------------------------- - ปากช่อง 123 ราย - โชคชัย 96 ราย - ด่านขุนทด 28 ราย - ประทาย 24 ราย - จักราช 18 ราย - โนนไทย 17 ราย - ชุมพวง 15 ราย - ปักธงชัย 15 ราย - พิมาย 14 ราย - เสิงสาง 13 ราย - หนองบุญมาก 12 ราย - คง 10 ราย - สูงเนิน 8 ราย - เมือง 7 ราย - ครบุรี 6 ราย - ขามสะแกแสง 5 ราย - โนนแดง 5 ราย - วังน้ำเขียว 5 ราย - สีคิ้ว 5 ราย - บัวใหญ่ 4 ราย - พระทองคำ 3 ราย - บัวลาย 2 ราย - ลำทะเมนชัย 2 ราย - สีดา 2 ราย --------------------------- *** ผู้ป่วยรายใหม่  รวม 439 ราย *** ---------------------------- ***** สรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัส ***** -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 80 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ฉะเชิงเทรา) 2 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 19 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นครพนม) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นนทบุรี) 3 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 10 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปราจีนบุรี) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ระยอง) 7 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ลพบุรี) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 15 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร) 3 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สระบุรี) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา) 3 ราย -ป่วยจาก กทม. กลับมารักษา 5 ราย -ป่วยจาก ชลบุรี กลับมารักษา 3 ราย -ป่วยจาก ระยอง กลับมารักษา 5 ราย -ป่วยจาก สมุทรปราการ กลับมารักษา 5 ราย -ป่วยจาก อยุธยา กลับมารักษา 3 ราย -สัมผัสผู้ป่วย COVID-19 272 ราย