เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564


รายงานผู้ป่วยรายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 64

--------------------------

-ติดเชื้อนอกจังหวัด 202 ราย -ติดเชื้อในจังหวัด 194 ราย

--------------------------

-โชคชัย 59 ราย -ปากช่อง 49 ราย -ครบุรี 31 ราย -ปักธงชัย 24 ราย -โนนสูง 22 ราย -ห้วยแถลง 21 ราย -จักราช 16 ราย -สูงเนิน 16 ราย -ชุมพวง 15 ราย -ประทาย 14 ราย -ลำทะเมนชัย 14 ราย -เสิงสาง 14 ราย -พิมาย 13 ราย -คง 12 ราย -โนนแดง 11 ราย -บัวลาย 8 ราย -พระทองคำ 8 ราย -วังน้ำเขียว 8 ราย -บัวใหญ่ 7 ราย -แก้งสนามนาง 6 ราย -สีดา 6 ราย -เมืองยาง 5 ราย -เทพารักษ์ 4 ราย -บ้านเหลื่อม 4 ราย -เฉลิมพระเกียรติ 3 ราย -เมือง 3 ราย -ขามทะเลสอ 2 ราย -โนนไทย 1 ราย

----------------------------

*** ผู้ป่วยรายใหม่ รวม 396 ราย ***

----------------------------

***** สรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัส *****

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 79 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ฉะเชิงเทรา) 5 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 24 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นครปฐม) 3 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 8 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปราจีนบุรี) 4 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ระยอง) 5 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 19 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร) 11 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สระบุรี) 4 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา) 2 ราย -ป่วยจาก กทม. กลับมารักษา 11 ราย -ป่วยจาก ชลบุรี กลับมารักษา 6 ราย -ป่วยจาก ปทุมธานี กลับมารักษา 7 ราย -ป่วยจาก ระยอง กลับมารักษา 3 ราย -ป่วยจาก สมุทรปราการ กลับมารักษา 10 ราย -ป่วยจาก สระบุรี กลับมารักษา 1 ราย -สัมผัสผู้ป่วย COVID-19 194 ราย