เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


สถานการณ์โควิด 19 ประจำวัน จันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564


รายงานผู้ป่วยรายใหม่ วันที่ 23 ส.ค. 64 -------------------------- - ติดเชื้อนอกจังหวัด 94 ราย - ติดเชื้อในจังหวัด 307 ราย -------------------------- -โชคชัย 115 ราย -ปากช่อง 41 ราย -ครบุรี 30 ราย -เสิงสาง 29 ราย -หนองบุญมาก 24 ราย -สีคิ้ว 21 ราย -สูงเนิน 21 ราย -ปักธงชัย 18 ราย -คง 17 ราย -แก้งสนามนาง 16 ราย -วังน้ำเขียว 11 ราย -โนนสูง 10 ราย -จักราช 8 ราย -เมือง 8 ราย -โนนแดง 7 ราย -ห้วยแถลง 7 ราย -ขามทะเลสอ 5 ราย -สีดา 4 ราย -ขามสะแกแสง 3 ราย -ลำทะเมนชัย 3 ราย -โนนไทย 1 ราย -บัวลาย 1 ราย -พิมาย 1 ราย --------------------------- *** ผู้ป่วยรายใหม่  รวม 401 ราย *** --------------------------- ***** สรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัส ***** -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 18 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กาญจนบุรี) 2 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ฉะเชิงเทรา) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 13 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชัยภูมิ) 2 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นนทบุรี) 2 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 2 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ระยอง) 10 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 13 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร) 5 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สระบุรี) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา) 7 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อุบลราชธานี) 1 ราย -ป่วยจาก กทม. กลับมารักษา 14 ราย -ป่วยจาก ระยอง กลับมารักษา 3 ราย -สัมผัสผู้ป่วย COVID-19 307 ราย