เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564


รายงานผู้ป่วยรายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 64 --------------------------- -ติดเชื้อนอกจังหวัด 133 ราย -ติดเชื้อในจังหวัด 467 ราย --------------------------- - โชคชัย 268 ราย - หนองบุญมาก 42 ราย - ด่านขุนทด 39 ราย - ปักธงชัย 39 ราย - ครบุรี 28 ราย - โนนไทย 20 ราย - ประทาย 18 ราย - พิมาย 13 ราย - ขามสะแกแสง 12 ราย - คง 12 ราย - บ้านเหลื่อม 12 ราย - ห้วยแถลง 12 ราย - สีคิ้ว 10 ราย - สีดา 10 ราย - จักราช 8 ราย - ชุมพวง 8 ราย - โนนแดง 7 ราย - เมือง 7 ราย - โนนสูง 6 ราย - บัวใหญ่ 5 ราย - เมืองยาง 5 ราย - สูงเนิน 5 ราย - เฉลิมพระเกียรติ 3 ราย - บัวลาย 3 ราย - พระทองคำ 3 ราย - ขามทะเลสอ 2 ราย - เสิงสาง 2 ราย - ลำทะเมนชัย 1 ราย ------------------------------ *** ผู้ป่วยรายใหม่ รวม 600 ราย *** ------------------------------ ***** สรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัส ***** -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 55 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กาญจนบุรี) 3 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 7 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชัยภูมิ) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นนทบุรี) 7 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 5 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปราจีนบุรี) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปัตตานี) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ระยอง) 5 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 13 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร) 5 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา) 5 ราย -ป่วยจาก กทม. กลับมารักษา 18 ราย -ป่วยจาก ระยอง กลับมารักษา 1 ราย -ป่วยจาก สมุทรปราการ กลับมารักษา 4 ราย -ป่วยจาก สมุทรสาคร กลับมารักษา 1 ราย -ป่วยจาก สระบุรี กลับมารักษา 1 ราย -สัมผัสผู้ป่วย COVID-19 467 ราย