เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564


รายงานผู้ป่วยรายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค. 64 -------------------------- - ติดเชื้อนอกจังหวัด 82 ราย - ติดเชื้อในจังหวัด 368 ราย -------------------------- -โชคชัย 142 ราย -ครบุรี 82 ราย -ปักธงชัย 47 ราย -เทพารักษ์ 20 ราย -ชุมพวง 16 ราย -หนองบุญมาก 15 ราย -ปากช่อง 14 ราย -บัวใหญ่ 13 ราย -โนนไทย 12 ราย -วังน้ำเขียว 11 ราย -ด่านขุนทด 9 ราย -เมือง 8 ราย -จักราช 7 ราย -เฉลิมพระเกียรติ 6 ราย -เสิงสาง 6 ราย -คง 5 ราย -สีดา 5 ราย -แก้งสนามนาง 4 ราย -ขามทะเลสอ 4 ราย -โนนสูง 4 ราย -บ้านเหลื่อม 4 ราย -บัวลาย 3 ราย -พิมาย 3 ราย -สีคิ้ว 3 ราย -ประทาย 2 ราย -เมืองยาง 2 ราย -สูงเนิน 2 ราย -โนนแดง 1 ราย ---------------------------- *** ผู้ป่วยรายใหม่ รวม 450 ราย *** ---------------------------- *** สรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัส *** -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 29 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (จันทบุรี) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 5 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชุมพร) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นครปฐม) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นครสวรรค์) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ระยอง) 5 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สงขลา) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 3 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร) 1 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา) 5 ราย -ป่วยจาก กทม. กลับมารักษา 12 ราย -ป่วยจาก กาญจนบุรี กลับมารักษา 1 ราย -ป่วยจาก ชลบุรี กลับมารักษา 9 ราย -ป่วยจาก นครปฐม กลับมารักษา 1 ราย -ป่วยจาก ปทุมธานี กลับมารักษา 1 ราย -ป่วยจาก ระยอง กลับมารักษา 1 ราย -ป่วยจาก สมุทรปราการ กลับมารักษา 3 ราย -สัมผัสผู้ป่วย COVID-19 368 ราย