เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาในชุมชน


ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 นายเสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ พร้อมด้วย นางสาววรนุช แก่นสันเทียะ รองนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ ปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาในการส่งผลกระทบต่อพี่น้องประขาชน และได้ให้นโยบายในการพัฒนาเป็นแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ต่อไป

1.แก้ไขระบบระบายน้ำคลองโนนโพธิ์

2.แก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองโนนโพธิ์

3.พัฒนาการการจราจรและแสงสว่างบริเวณสระครก ให้สะดวก สว่าง สะอาด และมีความปลอดภัย

โดยมีกรอบเวลาไว้ในปีงบประมาณ 2565- 2566 ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

2021-11-15
2021-11-10
2021-10-22
2021-10-12
2021-09-27
2021-09-22
2021-09-16
2021-09-13
2021-09-02
2021-07-29